LYRICS: Artwork Sounds – Woza Moya ft. Coco SA & Russell Zuma

Artwork Sounds – Woza Moya ft. Coco SA & Russell Zuma

“Woza Moya” is a powerful track by Artwork Sounds featuring Coco SA & Russell Zuma. The track is one of the lead song on their The Gospel According To Artwork Sounds Album. As requested by fans, we bring you the lyrics to this heater.

Lyrics

Ngiguqe ngedolo
Ngiya khuleka
Emehlweni ami kugcwel’nyembezi Zayi zolo
Ngiya hluleka
Sengifisa ukuthatha impilo yami
Ngezami izandla
Woza baba wozo hlenga impilo yami
Wozo ngipha amandla
Izwa umthandazo we Nkedama (we Nkedama)
Idolo lingxizi gazi kudala baba ngikhuleka
Woza moya

Woza Moya Woza Moya
Woza Moya Woza Moya
(Woza Moya, Woza Moya woza Moya, uzongi sindisa, mina ngiya hluleka ngaphandle kwakho, Ayi ngiyahluleka, Woza Moya oyingcwele, Woza Moya ahh!)

Moya Oyingcwele
Moya oyingcwele ehh!
Yehlela phezu kwethu
Yehlela phezu kwethu uuhh!
Woza moya
Siyaku dinga siyaku dinga
Siyaku dinga
Woza Moya

Baba akusimi ngedwa olimele
Sibaningi baba esilimele
Mmmm
OH! Ziya bhibha izilonda
Ezingapholi ngapha Kathi kithi
Ohh!
Woza baba wozo hlengi impilo zethu
Wozo siphamandla
Izwa imithandazo Yezi Nkedama (we’Nkedama)
Ohh!!
Idolo lindlizi gazi
Kudala baba sikhuleka
Woza Moya

Woza Moya Woza Moya
Woza Moya Woza Moya
(Moya oyingcwele, Moya oyingcwele hehh!
Yehlela phezu kwethu, Yehlela phezu kwethu uhh!
Woza Moya siyaku dinga siyaku dinga siyaku dinga woza Moya, ndodana kadavide sifun’kuthintwa nguwe)

Wemoya oyingcwele
Woza Moya ahh!
Moya oyingcwele Moya oyingcwele ehh!
Yehlela phezu kwethu
Yehlela phezu kwethu uhh!
Woza Moya

Downloadz Song Mp3