LYRICS: Anatii – Amadlozi ft. Lookatups

Anatii – Amadlozi ft. Lookatups.

[Verse 1]
Nd’suk’ eKapa, ndisejozi bathi ndivelaphi? Themba bani? Themba lo, jonga sobe ndiphinde
Thyini! just some love, is all I need. Themba uba ivili, lizophinda lijike

[Hook]
Namadlozi, ndihamba namadlozi, namadlozi, ndihamba namadlozi ndiyingozi
Namadlozi, ndihamba namadlozi, namadlozi, ndihamba namadlozi ndiyingozi

[Chorus]
Thixo somandla, vul’ amasango
Nqo nqo nqo nqo nqo nqo nqo nqo (siyavuma!)
Nqo nqo nqo nqo nqo nqo nqo nqo
Nqo nqo nqo nqo nqo nqo nqo nqo
Thixo somandla, vul’ amasango
Nqo nqo nqo nqo nqo nqo nqo nqo (siyavuma!)
Nqo nqo nqo nqo nqo nqo nqo nqo
Nqo nqo nqo nqo nqo nqo nqo nqo

[Verse 2]
Xelel’ uSathana, voetsek! Jamela ndakubetha, baleka, baleka
Pull up to heaven in a jet, chandawa thath’ wine, God likes demi sec
Holy water on my neck, fundisa ezi laaitie irespect (ntlonipho, ntlonipho maan)
As far as I’m concerned, andidlali nazo ezimfene. Idlozi livuka nam ekuseni

Funa ntoni? Ntoni ntoni
Funa ntoni? Ntoni ntoni
Funa ntoni? Ntoni ntoni
Funa ntoni? Ntoni ntoni
Funa ntoni? Ntoni ntoni
Ngubani eMonti? Ighost, ighost, ighost andiboni
Hambe ngale ntoni, hlambе entoni ntoni, hlambe ngale ntoni ntoni, siphеth’ intoni ntoni, sikhwel’ intoni ntoni, sifund’ intoni ntoni, undbuzi intoni ntoni
Sundbiz’ inonsons, suzbizi inkoskazi, sphethe inkonzo, sipheth’ inkozo, babeth’ ivosho, hamba nenkonzo, hayi maan akhonto, hayi maan akhonto, hamba nempepho

[Hook]
Namadlozi, ndihamba namadlozi, namadlozi, ndihamba namadlozi ndiyingozi
Namadlozi, ndihamba namadlozi, namadlozi, ndihamba namadlozi ndiyingozi

[Chorus]
Thixo somandla, vul’ amasango
Nqo nqo nqo nqo nqo nqo nqo nqo (siyavuma!)
Nqo nqo nqo nqo nqo nqo nqo nqo
Nqo nqo nqo nqo nqo nqo nqo nqo
Thixo somandla, vul’ amasango
Nqo nqo nqo nqo nqo nqo nqo nqo (siyavuma!)
Nqo nqo nqo nqo nqo nqo nqo nqo
Nqo nqo nqo nqo nqo nqo nqo nqo

Downloadz Song Mp3