1 Comment

  1. I know big brother you know how many of kac kids you have raised, ngohlala ngikuhlo nipha qhawe lam kimi awusoze wafa thina siya khothama, bayede Khabazela

Comments are closed.